Законодательство

Закон України Про дозвільну систему

Цей Закон визначає правові та організаційні засади функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності і встановлює порядок діяльності дозвільних органів, уповноважених видавати документи дозвільного характеру, та адміністраторів.Закон Украины Про объекты повышенной опасности

 У цьому  Законі  наведені  нижче  терміни вживаються у такому значенні:  суб'єкт господарської  діяльності  -  юридична  або   фізична особа,  у  власності  або у користуванні якої є хоча б один об'єкт підвищеної небезпеки;  об'єкт підвищеної    небезпеки    -    об'єкт,    на    якому використовуються, виготовляються, переробляються, зберігаються або транспортуються одна або кілька небезпечних речовин  чи  категорій речовин   у   кількості,  що  дорівнює  або  перевищує  нормативно встановлені порогові маси,  а  також  інші  об'єкти  як  такі,  що відповідно  до  закону є реальною загрозою виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру;  небезпечна речовина   -    хімічна,    токсична,    вибухова, окислювальна,  горюча  речовина,  біологічні  агенти  та  речовини біологічного     походження...Постановление Кабмина о лицензированииПостановление Кабмина Про затвердження порядку видачі дозволів

Цей  Порядок  визначає  процедуру  видачі  та   анулювання дозволів Держнаглядохоронпраці та його територіальними органами.Тимчасові правила обігу в Україні піротехнічних виробів

Тимчасові правила обігу в Україні побутових піротехнічних виробів (далі – Тимчасові правила) регулюють порядок обігу в Україні побутових піротехнічних виробів, призначених для розваг (проведення феєрверків). Правила визначають основні вимоги щодо організації виробництва, транспортування, вантажно-розвантажувальних робіт, зберігання, продажу, безпеки поводження та утилізації побутових піротехнічних виробів.ДСТУ 4105-2002

Цей стандарт поширюється на піротехнічні вироби побутові та встановлює загальні вимоги безпеки, під час розробки та реалізації цих виробів підприємствами, установами і організаціями, що діють на території України, а також громадянами - суб'єктами підприємницької діяльності незалежно від форм власності.